Tiếng Hàn Topik
  • Dành cho những bạn đã học qua sơ cấp hoặc đã có TOPIK I muốn học trung cấp sau đó học giao tiếp hoặc...

   • 2 year
    Course
   • 1
    Class Size
  • Dành cho những bạn đã học qua trung cấp và những bạn muốn nâng cao khả năng để dịch thuật

   • 2 year
    Course
   • 1
    Class Size
  • Dành cho những bạn chưa biết gì về tiếng Hàn hoặc đã biết sơ sơ tiếng Hàn

   • 2 year
    Course
   • 20
    Class Size
  • Dành cho những bạn chưa biết gì hoặc biết sơ sơ về tiếng Hàn, mong muốn học tiếng Hàn để đi làm hoặc...

   • 2 year
    Course
   • 10
    Class Size
   • 2 year
    Course
   • 1
    Class Size
<< <
1
> >>
Page 1 of 1
Có thể bạn quan tâm