Tiếng Hàn Topik

Trung tâm dạy tiếng hàn đi du học Hanbee xin giới thiệu với các bạn các khóa học tiếng hàn topil của chúng tôi. Được giảng dạy bởi các giáo viên có nhiều kinh nghiệm

 

Tiếng Hàn Topik

  • Dành cho những bạn chưa biết gì hoặc biết sơ sơ về tiếng Hàn, mong muốn học tiếng Hàn để đi làm hoặc...

   • 2 year
    Course
   • 10
    Class Size
  • Dành cho những bạn đã học qua trung cấp và những bạn muốn nâng cao khả năng để dịch thuật

   • 2 year
    Course
   • 1
    Class Size
   • 2 year
    Course
   • 1
    Class Size
  • Dành cho những bạn đã học qua sơ cấp hoặc đã có TOPIK I muốn học trung cấp sau đó học giao tiếp hoặc...

   • 2 year
    Course
   • 1
    Class Size
  • Dành cho những bạn chưa biết gì về tiếng Hàn hoặc đã biết sơ sơ tiếng Hàn

   • 2 year
    Course
   • 20
    Class Size
<< <
1
> >>
Page 1 of 1
Có thể bạn quan tâm