Khóa học
 • Dành cho những bạn chưa biết gì về tiếng Hàn hoặc đã biết sơ sơ tiếng Hàn

  • 2 year
   Course
  • 20
   Class Size
 • Dành cho những bạn đã học qua sơ cấp hoặc đã có TOPIK I muốn học trung cấp sau đó học giao tiếp hoặc...

  • 2 year
   Course
  • 1
   Class Size
 • Dành cho những bạn đã học qua trung cấp và những bạn muốn nâng cao khả năng để dịch thuật

  • 2 year
   Course
  • 1
   Class Size
 • Dành cho những bạn chưa biết gì hoặc biết sơ sơ về tiếng Hàn, mong muốn học tiếng Hàn để đi làm hoặc...

  • 2 year
   Course
  • 10
   Class Size
 • Dành cho những bạn học viên đã kết thúc khoá sơ cấp muốn ôn thi TOPIK I

  • 2 year
   Course
  • 15
   Class Size
  • 2 year
   Course
  • 15
   Class Size
 • Dành cho những học viên đã kết thúc khóa tiếng Hàn nhập môn và những bạn định hướng đi du học nghề h...

  • 2 year
   Course
  • 15
   Class Size