Phạm Thị Tú Uyên
pham-thi-tu-uyen
Phạm Thị Tú Uyên
Giáo viên

Cô Phạm Thị Tú Uyên, tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên giảng dạy các lớp Trung cấp, Topik, các khóa tiếng Hàn cho doanh nghiệp và các lớp tiếng Việt cho người Hàn.
Hiện tại cô đang tiếp tục theo học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục tại Đà Nẵng và song song đó vẫn giảng dạy các lớp tại Trung tâm.